SİRKÜLER

2014/6 Değerli Kağıt Bedelleri 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir.

SİRKÜLER:     2014/6 KONU:     Değerli Kağıt Bedelleri 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden    Belirlenmiştir. Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye ...

Devamını Oku »

2014/5 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV’nin Alt Sınırı 2014 Yılı için 17.700 TL Olarak Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER:     2014/5 KONU:      İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV’nin Alt Sınırı 2014 Yılı için 17.700 TL   Olarak Yeniden Belirlendi. Bilindiği üzere KDV Kanunu’nun 29 uncu maddesi gereği indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin, Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen sınırı aşan kısmının yıl içinde mahsuben, yıl içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının ...

Devamını Oku »

2014/4 Cep Telefonu Sim Kartlarında Maktu Özel İletişim Vergisi 40 TL Olarak Belirlendi.

SİRKÜLER:     2014/4 KONU:     Cep Telefonu Sim Kartlarında Maktu Özel İletişim Vergisi 40 TL Olarak Belirlendi. Bilindiği üzere 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 20,00 TL  ayrıca özel iletişim vergisi alınacağı ve bu tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve de hesaplanan tutarın ...

Devamını Oku »

2014/3 2014 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları

SİRKÜLER:     2014/3 KONU:     2014 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 57 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin ...

Devamını Oku »

2014/2 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında Arttırılarak 2014 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER:     2014/2 KONU:     Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında    Arttırılarak 2014 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. 30.12.2013 tarih ve mükerrer 28867 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü ...

Devamını Oku »

2014/1 Sirküler

SİRKÜLER :     2014/1 KONU:           VUK’nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Değerleme Oranında    Arttırılarak 2014 Hesap Döneminde Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen ...

Devamını Oku »

2013/12 E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

efatura

SİRKÜLER         : 2013/12 KONU               : E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler E-FATURA NEDİR? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik bir belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik Faturalar e-fatura portalı aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile satıcı ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013/7 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar

SİRKÜLER         : 2013/7 KONU               : Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar   1. VERGİ  LEVHALARI SİSTEMDEN YAZDIRILACAKTIR : Bilindiği üzere, 27 Mayıs 2011 tarih ve 27948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmış olup, vergi levhası alma ve bulundurma mecburiyeti devam etmektedir. Buna göre ...

Devamını Oku »

2013/6 Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı

SİRKÜLER         :  2013/6 KONU               :  Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı Bilindiği üzere mevcut düzenlemeye göre yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterin 31.03.2013 tarihine kadar kapanış onaylarının yaptırılması gerekmektedir. Yevmiye defterinin kapanış onayının Haziran sonuna kadar yapılmasına ilişkin kanun teklifi Meclise sevk edilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve ...

Devamını Oku »

Sirküler 2013/5 KDV Tevkifatına Tabi Olan Mallarda ve Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

SİRKÜLER         :  2013/5 KONU               :  KDV Tevkifatına Tabi Olan Mallarda ve Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.   26.2.2013 tarihli ve 28571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan tevkifata konu mallar ve tevkifat oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. 1 Mart 2013 tarihinden itibaren geçerli ...

Devamını Oku »