Eğitimler

 

Kadromuzda bulunan uzmanlarımız ve akademi dünyasından gelen yetkin eğitmenlerimizce en son gelişmeleri uygulamaları sizlere aktarmak üzere TTK, UFRS, Vergi, Muhasebe, İç Denetim ve Kurumsal Yönetim ve Yatırım Teşvikleri konularında genel katılıma açık, şirket ihtiyaçlarına göre belirlenen, sınıf içi ve şirkete özel eğitimlere başlanmıştır.

Verdiğimiz eğitimler uygulamaya yönelik olup, sadece akademik bilgi içermemektedir.

Meslek adayları, mesleklerine bilgi, beceri ve vizyon katmak isteyen meslek mensupları, şirket ortak ve yöneticileri Bilgili Eğitim Merkezi’mize başvurun tecrübe ve bilgilerimizi sizlere aktaralım, değerinize değer katalım. Eğitim faaliyetlerimizi görmek için tıklayınız.

Bilgili Eğitim Merkezi’mizde Yapılan Sınıf İçi Eğitimler

Uzmanlık alanlarına göre organize edilmiş, 28 kişilik sınıf halinde, en son düzenlemelerle gelen yeniliklere kadar bir çok farklı konuda , direkt uygulamaya önem veren bir anlayışla planlanmıştır.

Mesleğe yeni başlayan meslek adayları mesleklerindeki temel bilgileri uygulamalı olarak öğrenecekler, meslek sınavlarında başarılı ve iddialı konuma geleceklerdir.

Meslek mensupları ise mesleklerine daha fazla değer katacaklar, SPK lisanslama sınavlarında daha başarılı olup mesleklerine vizyon katacaklardır.

 

Şirkete Özel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Türk Ticaret Hukuku’nun AB Ticaret Hukuku ile uyumlaştırma zorunluluğu ve çağdaş ticaret anlayışına paralel gitmesi nedeniyle hazırlanan ve 13.01.2011 tarihinde yasalaşan yeni TTK ile birlikte işletmeler için bir çok yeni kavram düzenleme ve uygulama beraberinde gelmektedir.

Bu düzenlemeler ile şirket ortaklıkları önemli yapısal değişikliklere uğramış yeni yönetim anlayış ve sorumlulukları getirilmiş, şirket denetimi ön plana çıkarılarak mali tabloların kamuya açık hale gelmesi sağlanmıştır. Bu nedenle cezai ve  hukuki yaptırımlar ön plana çıkmıştır.

Eğitimimiz şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, ve yardımcıları, mali işler bölümü yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak yapılmaktadır. Ayrıca mali tabloların yeni düzenlemeye göre TMS’ye uygun hale getirilmesi ve sorumluların yerinde eğitilmesi ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Eğitim Konuları

1)      Yeni TTK’nın iş ve ekonomi hayatına getirdiği yenilikler.

Eğitimiz üç ana başlık altında toplanmış olup ;

I BÖLÜM

YENİ TTK VE SERMAYE ŞİRKETLERİ

Örnek Konu Başlıkları

 • Kurumsal Yönetim
 • Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi, Bilgi Toplumu Hizmetleri ve Erişim Hakkı
 • Tek Pay sahipli Anonim Şirket (“AŞ”) ve Tek Ortaklı Limited Şirket (“LŞ”)
 • Şirketler Topluluğu
 • Şirketlerde Yapısal Değişiklikler
 • IFRS/ TMS Ticari Defterlerin Yeni Düzeni ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
 • Sermaye Şirketlerinde Denetleme
 • Anonim Şirketin Kuruluşu
 • AŞ’de Sermaye ve Paylar
 • Bir Anonim Şirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi
 • AŞ’nin Yönetim Kurulu
 • Genel Kurul
 • Sermaye Artırımı
 • Sorumluluk
 • Limited Şirket
 • Ltd. Şti Kuruluş

 

II BÖLÜM

YENİ TTK VE YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN YENİLİKLER

Örnek Konu Başlıkları

 • Yönetim Kurulu Görev Süresi
 • Yönetim Kurulunun Görevden Alınması
 • Birden Fazla Başkan Vekili Seçilebilecek
 • Yönetimin Devri
 • Temsil Yetkisi
 • Özen Ve Bağlılık
 • İmza Şekli Ve Belgeler
 • Yönetim Kurulu Toplantıları
 • Batıl Kararlar

 

III BÖLÜM

YENİ TTK GENEL KURULLAR

Örnek Konu Başlıkları

 • Genel Kurulların Devredilemez Yetkileri
 • Genel Kurulların Olağan Toplantıları
 • Genel Kurul Toplantı Nisapları
 • Genel Kurul Tarafından Verilen Kararlar
 • Pay sahipliğinden doğan haklar

 

IV BÖLÜM

YENİ TTK VE DENETİM

 • Yeni TTK  Ve Denetim Genel Olarak
 • Yeni TTK Ve Denetim Konu Ve Kapsam
 • Denetçi Seçimi,Görevden Alma,Sözleşmenin Feshi
 • Denetçi Olabilecekler
 • İbraz Yükümü ve Bilgi Alma Hakkı
 • Denetim Raporu
 • Denetçi Görüşü
 • Görüş Yazıları

2)      Yeni TTK kapsamında seçilmiş Uluslar arası Muhasebe Standartları eğitimi (UMS/TMS) ve SPK Lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimi.

3) Vergi

 • Gelir Vergisi Uygulamaları ve en son değişiklikler
 • Kurumlar Vergisi Uygulamaları ve en son değişiklikler
 • KDV Uygulamaları ve en son değişiklikler
 • VUK Uygulamaları ve en son değişiklikler

4) Muhasebe

 • Tek Düzen Hesap Planı ve Uygulamalı Muhasebe Eğitimi (Özel sınıflarda sürekli eğitim)
 • Muhasebe de  özellikli konular
 • Finansal Tablo Analizi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler

5)İç Denetim

 • İşletmelerde yapılan suiistimallerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi
 • Risk Odaklı İç Denetim

6) Yatırım Teşvik Mevzuatı

 • Yatırımlarda Devlet Teşvikleri
 • KOBİ Destekleri
Ad Soyad (gerekli)
Epostanız (gerekli)
Firma
Ünvanı
Adres
İş Telefonu
Cep Telefonu
Faks
Eğitim Dönemi
Eğitim Konuları
Bu form ön kayıt kabulünü içermekte olup katılımcıya eğitim dönemi ve zamanının 7 gün içinde bildirilmesi ve belirlenen eğitim ücretinin banka hesabına yatırılması ile kesin kayda dönüşür.
 
 
 
 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*